دل من گرفته زين جا

 تو را دوست میدارم

 

تورابجای همه کسانیکه نشناخته ام دوست میدارم

تو را برای دوست داشتن دوست میدارم

توراجای کسانیکه دوست نداشته ام دوست میدارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که مهو شد و هیچگاه نشکفت

تو را به خاطر خاطره ها دوست میدارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خیال دوست میدارم

تو راجای همه کسانی که ندیده ام دوست میدارم

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها

تورا اندازه همه کسانیکه نخواهم دید دوست میدارم

تو را اندازه خودت،اندازه آن قلب پاکت دوست میدارم

توراجای همه روزگارانیکه نبوده ام دوست میدارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست میدارم

تو راجای تمام کسانیکه دوست نمیدارم

دوست میدارم

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389ساعت 20:51 توسط szn| |

گناه کردیم. نه نعمتهایش را از ما گرفت

نه گناه ما را فاش کرد.

اگر با تمام وجود اطاعتش کنیم

چه می کند؟

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

آنگاه که حتی گوشت را می بندی

تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

آنگاه که خدا را می بینی و

بنده ی خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی

 

 تابرای خوشبختی خودت دعاکنی؟

 

 

نوشته شده در شنبه بیست و ششم تیر 1389ساعت 19:53 توسط szn| |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت